UBND tỉnh Quảng Ninh nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn

Sáng 2/3, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đến tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh.